แอสเสท เวิรด์ฯ จับมือ กทม. ชวน วิ่งการกุศล EMPIRE TOWER WE RUN 2018

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และพันธมิตรย่านสาธร จัดวิ่งการกุศล EMPIRE TOWER WE RUN 2018 WITH VIRGIN ACTIVE

กลุ่ม แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น โดย นายโสมพัฒน์ – นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร จัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศล EMPIRE TOWER WE RUN 2018 WITH VIRGIN ACTIVE ภายใต้โครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018 เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ คืนให้กับสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “The Charity Society สังคมแห่งการแบ่งปัน”

โดยนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กิจกรรม EMPIRE TOWER WE RUN 2018 WITH VIRGIN ACTIVE เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018” ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรุงเทพมหานคร บริษัทและองค์กรเอกชนในเขตสาทร และพื้นที่ใกล้เคียง